D.U.K.

Kodėl reikalinga nauja liberali partija Lietuvoje?

Tam, kad drąsiai žengtume į ateitį, sėkmingai konkuruotume pasaulyje, visada gerbtume žmogaus teises ir ugdytume laisvą, atsakingą, kūrybingą ateities kartą.
Įsipareigojame nedalyvauti visų kare prieš visus, o susitelki ties politikos turiniu ir siekti proveržio ekonomikoje, švietime bei kitose esminėse srityse.

Kaip įstoti į Laisvės partiją?

Prisijungti prie Laisvės partijos galite pildydami anketą https://www.laisvespartija.lt/prisijunk/ . Užpildžius anketą įtrauksime Jus į sąrašus, kuriuos teiksime Teisingumo ministerijai. Jeigu per paskutinius ketverius metus priklausėte kitai politinei partijai arba dalyvavote rinkimuose, Jūsų prašymas prieš teikiant Teisingumo ministerijai turi būti patvirtintas ne mažiau nei 3/5 visų Valdybos narių.

Kodėl verta stoti į Laisvės partiją?

Tapdami Laisvės partijos nariu Jūs turėsite unikalią galimybę formuoti partijos politiką, vertybes, programą iš vidaus, dalyvaudami partijos valdybos, pirmininko rinkimuose, reitinguojant kandidatus į Seimo bei kitus rinkimus.
Narystė taip pat suteikia galimybę susipažinti su liberaliai mąstančiais bendraminčiais iš įvairių profesinių sričių.

Kokias pareigas turės partijos nariai?

Partijos narius prisidėti kviesime pagal norus ir galimybes.

Vien buvimas kartu ir nario mokesčio mokėjimas yra didelė jūsų pagalba. O jei galite skirti daugiau laiko ar turite politinių ambicijų, kviečiame prisidėti daugiau: formuojant politiką, užsiimant organizaciniais darbais ir kitoje veikloje.

Koks yra nario mokestis? Ar jį būtina mokėti?

Nario mokestis yra 25 eurai per metus. Taip pat galima mokėti sumažintą arba padidintą nario mokestį. Nario mokestį sumokėję nariai turi balsavimo teisę. Mokesčio nesusimokėję nariai nėra šalinami iš partijos, tačiau galės balsuoti tik reitinguojant partijos sąrašus rinkimams.

Kokia yra Laisvės partijos struktūra?

Partijos nariai visuotiniu balsavimu renka partijos pirmininką, valdybą, kontrolės, etikos ir skaidrumo komisijas. Partijos pirmininkas skiria administracijos vadovą. Partijos valdyba tvirtina administracijos vadovą. Žmones skirtinguose Lietuvos miestuose ir rajonuose kviečiame jungtis į teritorinius skyrius.

Kas yra Laisvės partijos pirmininkas?

Partijos pirmininke birželio 1d. vykusio Steigiamojo suvažiavimo metu buvo išrinkta Aušrinė Armonaitė.

Kas sudaro Laisvės partijos valdybą?

Valdybą sudaro 20 narių, partijos pirmininkė ir jos pavaduotojai. A.Armonaitė, A.Bitautas, M.Danielė, A.Gabrėnienė, K.Gaitanži, B.Guobė, G.Jaunius, V.Jurgutis, V.Kukarskas, L.Kvedaravičius, A.Lakštauskas, S.Lengvinienė, U.Masi, V.Mitalas, M.Ošmianskienė, P.Poderskis, T.V.Raskevičius, D.Rimkutė, J.Stanevičius, R.Šimašius, M.Tarnauskas, S.Tumelis, V.Žvikienė.

Kas yra Laisvės partijos administracija ir kaip su ja susisiekti?

Administracijos vadovė - Asta Padagaitė asta@laisvespartija.lt
Administracijos darbuotojai:
Gintvilė Bagdonavičiūtė gintvile@laisvespartija.lt
Mykolas Steponavičius mykolas@laisvespartija.lt
Kontaktinis tel. +37065527937

Kokie bus artimiausi rinkimai, kuriuose dalyvaus Laisvės partija?

2020 metų Seimo rinkimai.

Kas finansuoja ir finansuos laisvės partiją?

Laisvės partiją finansuoja jos nariai, mokėdami metinį nario mokestį. Nuo kitų metų partijai taip pat bus galima skirti 1% GPM.

Kokias idėjas kelia ir skleidžia Laisvės partija?

Susipažinti su įžangine partijos programa galite čia. 12 prioritetų iš programos:

 1. Pritari, kad kokybiškas švietimas galėtų tapti paskata jaunoms šeimoms įsikurti ir auginti vaikus Lietuvoje. Švietimo kokybę ir prestižą galima pakelti skiriant dėmesį bendrųjų įgūdžių lavinimui, optimizuojant mokyklų tinklą ir švietimo biurokratiją, investuojant į mokytojų kompetencijų didinimą bei ugdymo programų atnaujinimą, pritaikant jas šių dienų poreikiams.
 2. Pritari, kad Lietuvoje žmonėms būtų sudarytos palankesnės sąlygos užsidirbti. Valstybės institucijos verslą turi konsultuoti, o ne bausti, verslo aplinką reguliuojantys įstatymai turi veikti stabiliai, mažėtų biurokratinės kliūtys, o mokestinė aplinka motyvuotų dirbti bei kurti darbo vietą sau ir kitam.
 3. Pritari, kad Lietuva turi kuo greičiau pasiruošti robotizacijai ir prasidėjusiai ketvirtajai pramonės revoliucijai bei padėti dirbantiesiems prisitaikyti prie besikeičiančių darbo rinkos poreikių.
 4. Sieki pagarbos kiekvienam žmogui ir jo teisėms – taip pat ir LGBT+ – bei pasisakai už partnerystės bei santuokos galimybių įteisinimą visoms poroms.
 5. Pritari, kad būtų skiriama daugiau dėmesio pažeidžiamiausioms visuomenės grupėms, sprendžiami sisteminiai neįgaliųjų integracijos iššūkiai ir kryptingai dirbama su socialinėje rizikoje esančiomis šeimomis, jose augančiais vaikais.
 6. Pasisakai už mokslu ir sėkminga užsienio šalių praktika grįstą psichoaktyvių medžiagų kontrolės politiką: kanapių legalizavimą medicinos ir rekreaciniais tikslais, baudžiamosios atsakomybės keitimą lengvai prieinamu priklausomybių gydymu.
 7. Sutinki, kad iššūkiai viešajame sektoriuje turėtų būti sprendžiami jį iš esmės reformuojant, valdyme pritaikant naujausias technologijas, nuolat keliant darbuotojų kompetenciją.
 8. Esi už tai, kad lengviau įsileistume talentus ir darbščius žmones iš kitų šalių, nes tuomet tapsime konkurencingesni ir stipresni.
 9. Nori, kad būtų sustabdyta ir peržiūrėta pastaruosius keletą metų vykdyta neadekvačių draudimų politika. Pradedant nuo 2020 m. turinčio įsigalioti draudimo prekiauti alkoholiniais gėrimais lauko kavinėse.
 10. Esi už tai, kad Lietuvos saugumas būtų stiprinamas ne tik užtikrinant adekvatų finansavimą, bet ir labiau įtraukiant piliečius į krašto gynybos sistemą, kaip tai padarė Suomija ir Šveicarija.
 11. Tau rūpi aplinka ir mūsų vaikų ateitis, esi už atsakingą požiūrį į gamtos saugojimą, o priimami sprendimai būtų vertinami ir pagal jų poveikį aplinkai.
 12. Esi įsitikinęs, kad liberalios demokratijos pamatai - žodžio laisvė, laisvi rinkimai, universalios žmogaus teisės, nepriklausomi teismai, privati nuosavybė ir rinkos ekonomika - turi būti saugomi ir neliečiami.
Jei pritari daugumai šių punktų, vadinasi esame bendraminčiai.