Nario mokestis


Arba įveskite norimą apmokėti sumą:


Įprastas nario mokestis: 25eur
Padidintas nario mokestis: 50eur ir daugiau*
*deklaravusiems pajamas ir turtą, suma gali viršyti 360eur, tačiau ne daugiau 10% metinių pajamų.

AČIŪ.

Laisvė yra svarbiausia, ką turime.