Pasirašyk už Dainių Žalimą!

Asmens duomenų tvarkymo politika

Pateikdamas asmens duomenis šioje formoje Jūs sutinkate su asmens duomenų tvarkymu ir patvirtinate, kad esate informuotas, jog:

 • Jūsų pateiktų asmens duomenų valdytojas: (LR Seimo narė Aušrinė Armonaitė, Gedimino pr. 53, Vilnius, el. paštas armonaite@lrs.lt, tel. nr.: (8 5) 239 6913);
 • Duomenų tvarkymo tikslas: gauti Jūsų problemas/idėjas, padėti jas spręsti, susisiekti su Jumis;
 • Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a punktu, t. y. Jūsų sutikimu;
 • Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: dap@lrs.lt arba +370 5 239 6032;
 • Asmens duomenys saugomi teisės aktų nustatyta tvarka, bet ne ilgiau nei dvejus metus nuo sutikimo gavimo dienos;
 • Asmens duomenys gali būti pateikti institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Kreipiantis raštu Jūs turite teisę prašyti:
 • leisti susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
 • atšaukti duotą sutikimą;
 • pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).