Pasirašyk už Dainių Žalimą!

Aidas
Baškys

Mano prioritetai

1
4
-----> Kultūra
Socialinio verslo koncepcija - kultūros sektorius turi veikti pagal šiuolaikinės vadybos principus, taikyti tinkamus finansinius svertus. Skatinti mecenatystę, atleisti rėmėjus - fizinius asmenis, nuo gyventojų pajamų mokesčio, taikyti pridėtinės vertės mokesčio lengvatas
-----> Medicina
Medikų savivalda nuosekliai sprendžianti esamas problemas; pačios sistemos decentralizacija, kuri sumažintų biurokratinį aparatą, skatintų sveikąją konkurenciją, gerintų medikų darbo kokybę bei suteiktų geresnį prieinamumą prie medicininės pagalbos kiekvienam.
-----> Švietimas
Turi būti užtikrintas aukštos kokybės nuolatinis mokytojų tęstinis tobulinimasis, peržiūrėtos mokslo programos ir pritaikytos šiandieniniam jų poreikiui.
-----> Seimas
Seime - įstatymų priėmimas mokslo ir pilietiškumo pagrindais

Biografija

Gimiau Vilniuje, augau Kaune atostogų metu, pas močiutę tremtinę, gydytoją Mariją Šarauskaitę - Baškienę, baigiau mokslus Kauno medicinos universitete. Miestas suteikė man daug galimybių ir padovanojo draugų, čia likau ir dirbti. Esu gydytojas mylintis Lietuvą ir gerbiantis jos praeitį. Mano tikslas Seime – ginti piliečių teises, užtikrinti jų ateities perspektyvas, lygybę, galimybes oriai gyventi vyresniems ir sparčiai tobulėti jauniesiems. Esame nedidelė valstybė, neturime gamtos padovanotų išteklių, kurie apmokėtų valstybės sąskaitas. Didžiausias mūsų turtas yra žmonės, jų žinios ir darbštumas.

Paaukok kandidato kampanijai