Pasirašyk už Dainių Žalimą!

Ausma
Sakalauskaitė

Mano prioritetai

1
3
Laisvė būti savimi
Šeimos politikos srityje noriu pasiekti, kad Lietuvoje būtų gerbiamos įvairios šeimos, įskaitant ir tos pačios lyties partnerius ir Trans žmones. Sieksiu, kad Valstybėje būtų priimtas partnerystės įstatymas apsaugantis ir suteikiantis vienodas teises tos pačios lyties partneriams.
NVO – pagrindinis socialinis parneris
Nevyriausybinės organizacijos teikia kokybiškas, efektyvias ir profesionalias paslaugas. Dirbsiu, kad viešą interesą tenkinančios organizacijos turėtų stabilų Valstybės ir savivaldybių palaikymą, paramą, kad taptų stipriais partneriais užtikrinančiais platų reikalingų paslaugų spektrą.
Visiems prieinama gera mokykla
Bendruomeniniu pagrindu valdomų ir kuriamų mokyklų stiprinimas suteikiant tolygią Valstybės pagalbą.

Biografija

Gimiau 1982 m. spalio 28 d., Mockų kaime, Kalvarijos sav. Studijavau Kauno J. Gruodžio konservatorijoje, fortepijono specialybę, studijavau Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje, vargonų spec. (nebaigtas). Savanoriškais, visuomeniniais pagrindais dirbu nevyriausybinėje organizacijoje Kalvarijoje (Asociacija ,,Skambėjimas), subūriau ir vadovauju skirtingų kartų chorui ,,Sonantem“, 8 metus savanoriavau emocinės paramos tarnyboje ,,Jaunimo linija“, dalyvauju jaunimo politikoje. Domiuosi ir mokausi Valdorfo pedagogikos tęstinėse studijose, dirbu bendruomeninėje, Vilniaus Valdorfo Žaliojoje mokykloje. Organizuoju įvairią kultūrinę, edukacinę ir prevencinę veiklą Kalvarijos savivaldybėje. Myliu skaityti knygas ir bendrauti su žmonėmis, kuriems ne svetimas knygų skaitymas ir kurie nebijo žiūrėti vieni kitiems į akis. Savaitgaliais vargonuoju, groju bažnyčioje, koncertuoju su savo choristais. Atgaivina ir įkvepia kelionės į kalnus ar prie jūros, o kartais trumpi, bet gilūs pokalbiai nebūtinai su pažįstamais žmonėmis. Vertinu retai ištinkančią vienatvę. Automobilyje visada turiu palapinę, miegmaišį ir milijoną idėjų galvoje.

Prisidėk

Paaukok kandidato kampanijai

Naujienos

1
2
Apie tai kas esu Kviečiu pažiūrėti man labai asmenišką video, kuriame užfiksuotas tiesiog vienas mano sekmadienis.
Ausma Sakalauskaitė - Sūduvos pietinė apygarda

Bendraukime