Pasirašyk už Dainių Žalimą!

Rita
Balčiūnienė

Mano prioritetai

1
4
Švietimas, atliepiantis XXI amžių.
Ugdymas turi ne bėgti nuo XXI a. realijų, bet jomis gyventi, todėl tikslinga praplėsti šiuolaikinio mokinio raštingumo sampratą, kuri be tradicinių dalykų turi apimti IT, finansų, medijų, karjeros valdymo, sveikatingumo, kultūrinį ir pilietinį raštingumą.
Keturių K ugdymo turinys
Lietuvoje turi užaugti laisva, atsakinga, kūrybiška ir savarankiška karta, kad ugdymo turinys turėtų pereiti prie „keturių K“ kritinio mąstymo, komunikacijos, kooperavimosi ir kūrybiškumo ugdymo.
Mokykla visiems
Didmiestis ar regionas – visiems vaikams turi būti vienodai prieinami aukšti ugdymo kokybės standartai, sparčiausia interneto prieiga, moderni ir patraukli mokymosi aplinka, tinkamos technologinės priemonės mokytis.
Ugdysime laisvus ir kūrybingus žmones
Motyvuoti mokytojai padės kiekvienam vaikui rasti jo sėkmės raktą ir augins kūrybingas, savarankiškas bei drąsias asmenybes.

Biografija

Esu Rita Balčiūnienė, gimiau ir lyg šiol gyvenu išskirtinėje Vilniaus miesto dalyje - Trakų Vokėje, kuri mena grafų Tiškevičių ir prancūzų kraštovaizdžio architekto E.F. Andrė projektuoto parko istorinį palikimą. Įkvėpta kasdienės aplinkos 2007 metais baigiau LEU geografijos mokytojo magistro studijas ir ilgus metus būdama mokytoja-metodininke ugdžiau Lietuvos jaunąją kartą, atkakliai diegdama meilę pažinimui, kelionėms ir naujiems patirimams. Mokytojo profesija nuolatos skatino būti pavyzdžiu bendruomenėje, ieškoti galimybių, pažinti įdomias ir charizmatiškas asmenybes, ko pasekoje liberalizmo idėjos tapo gyvenimo pamatu. Būdama Trakų Vokės bendruomenės nare, seniūnaite (2009-2012 m.) praktiškai susipažinau su gyventojams rūpimais klausimais, infrastruktūros plėtojimo trūkumais miesto periferijose - 2015-2019 m. teko garbė gyventojus atstovauti Vilniaus miesto taryboje, 4 metus dirbau savivaldos plėtojimo komiteto pirmininke, kuruojanti Vilniaus miesto seniūnijų, seniūnaičių ir bendruomenių politikos klausimus. Nuo 2019 m. dirbu Vilniaus miesto savivaldybėje. Esu administracijos direktoriaus pavaduotoja, kuruojanti Vilniaus miesto švietimo, kultūros, sveikatos, jaunimo politikos klausimus. Esu mokytoja iš prigimties, kuriai svarbus viso gyvenimo mokymasis, todėl sukaupta profesinė ir visuomeninė patirtis šiandien suteikia galimybę tapti LAISVĖS PARTIJOS dalimi, siekti ambicingų pokyčių švietimo srityje, gerinti miestų bendruomenių vaizdą, skatinti bendruomenių lyderių įsitraukimą į viešojo valdymo procesus. Reikšmingą gyvenimo dalį užima folkloras, kelionės ir pieštukai. Drauge su vyru Valdu esame ilgamečiai Trakų Vokės dvaro sodybos folkloro ansamblio VIJA nariai, anūkės Paulinos seneliai. Artimiausia aplinka mane pažįsta, kaip aistringą pieštukų kelekcionierę, turinčią virš 600 unikalių egzempliorių iš viso įvariaspalvio ir įdomaus pasaulio. Jaučiu didžiulę atsakomybę už savo veiksmus, pagarbą ir pasitikėjimą kitais piliečiais bei tikėjimą, kad kiekvienas iš mūsų savo gyvenime turime priimti sau svarbius sprendimus, esu pasiryžus drauge siekti proveržio švietime bei kitose srityse. 

Paaukok kandidato kampanijai