Pasirašyk už Dainių Žalimą!

Mindaugas
Skaraitis

Mano prioritetai

1
16
Dialogas su bendruomenių aktyvu
Bendravau su Avižienių, Tarandės (Renata Gelažauskiene) ir Bukiškio bendruomenininkais. Išgirdau jūsų džiaugsmus ir vargus. Artimiausią savaitę susitiksiu su Riešės, Nemenčinės, Maišiagalos ir kitomis bendruomenėmis. Po susitikimų išgryninsime mūsų prioritetus artimiausiems keturiems metams.
Ką jau spėjau padaryti
Pavyko truputi sudrumsti vandenį per viešą svarstymą dėl Langų gamyklos Avižieniuose. Suprasdamas, kad su šios dienos įstatymine baze projektuotojai gali daryti bet ką neatsižvelgę į teisėtas ir motyvuotas bendruomenės pastabas, įsipareigoju keisti įstatymus, kad bendruomenės nuomonės būtų paisoma.
Ko dar nepavyko padaryti ir ką dar darysiu per artimiausius 4 metus
Nesuspėjau sudalyvauti invazinių šliužų naikinimo akcijoje Bukiškyje ir taip susipažinti su gyventojais, nes atidaviau duoklę savo sūnums būdamas kartu su jais skautų stovykloje. Ir žinoma dar daug daug būsimų darbų, kurie dar laukia (žiūrėti prioritetus žemiau).
Vakarinės Vilniaus dalies pėsčiųjų ir dviračių turizmas
Vakarinės Vilniaus dalies pėsčiųjų ir dviračių turizmui yra svarbu, kad būtų juos sudominsiantis lankytinų kultūrinių-istorinių objektų/vietų tinklas. Vakarų Vilniuje tokių vietų nėra daug, nes dauguma gyvenamųjų rajonų yra nauji, tačiau Bukiškio cerkvė yra viena iš išimčių.
Bukiškio cerkvė
Bukiškio cerkvė yra viena iš išimčių. Todėl jos pasiekiamumo pėsčiomis ir dviračiais gerinimas turėtų būti svarbiu Vilniaus miesto ir rajono prioritetu. Šis objektas turėtų būti įjungtas į Lietuvos piligriminių kelių žemėlapį ir į Vilniaus 100 kilometrų pėsčiųjų kelių tinklą.
Investicijos
Taip pat Vilniaus miesto ir rajono savivaldybės atskirai turėtų planuoti kapitalines investicijas į turistinių / išskirtinių objektų pasiekiamumo plėtrą.
Bukiškio ežeriukas
Pasivaikščiojimo takų aplink ežeriuką įrengimas. Laisvalaikio infrastruktūros (pvz. paplūdimio su tinklinio aikštele ar/ir Wake parko) planavimas ir įrengimas.
Bukiškio miškas
Įrengti pažintinį pasivaikščiojimo taką. Surasti sprendimą, kaip užkirsti kelią piktavaliams masiškai šiukšlinti mišką statybinėmis atliekomis.
Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos Bukiškio skyrius
Sukurti Vilniaus rajono mastu programėlę per kurią būtų galima rezervuoti ir naudotis švietimo įstaigų (mokyklų) stadionais ir salėmis bendruomenių ir jų gyventojų poreikiams. Pasiūlyti vaikams mokykloje STEM būrelių.
Šaligatvių ir dviračių takų infrastruktūra
Sukurti 10 metų ilgalaikį investicijų planą. Įgalinti bendruomenes. Bus konsultuojamasi su bendruomenėmis ir gyventojais dėl savivaldų planų. Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių bendradarbiavimas. Turi atsirasti bendri planai dėl bendrų (savivaldos reikšmės) arterinių gatvių,
Pagarba
Pagarba Vilniaus miesto ir rajono savivaldybių paribio gyventojams. Miestas negali versti rajono gyventojus dirbtinai registruotis mieste, kad gautų pvz. darželį. Tam tikrais klausimais paribio seniūnijų gyventojai bus prilyginami miesto gyventojams (darželis ar mokykla).
Avižienių mokykla
Avižienių mokykla turi tapti atvira tiek lenkiškai kalbantiems mokiniams, tiek ir kalbantiems lietuviškai.
Susisiekimas
Reikia skirti papildomą finansavimą įvažiavimams ir išvažiavimams nuo Vakarinio aplinkkelio ir Ukmergės plento paribio gyvenvietes iki galo sutvarkymui (Tarandė, Avižieniai, Bukiškis ir kitos). Turi būti tvari gyvenviečių plėtra, numatyta 10 m į priekį, pasitelkiant atvirus duomenys.
Sveikata
Vaistų kompensavimas: turi būti kompensuojami ne pigiausi, o tinkamiausi vaistai pacientui. Paslaugos turi būti prieinamos. Pandemija parodė Lietuvos sveikatos sistemos spragas: paslaugų gyventojams neprieinamumas, e.sveikatos sistemos problemos. Žmonės neturi kentėti ir būti sistemos įkaitais.
Šeima kaip vertybė
Esu pedagogas, iš pedagogų daugiavaikės šeimos, kuriam šeima ir išsilavinimas - pagrindinė vertybė. Mano kitos vertybės: visuomeniškumas ir aktyvumas, patirtis Europos Komisijoje, diplomatiškumas, bendradarbiavimas ir vakarietiškos vertybes.
Inovacijos – valstybės prioritetas
Lietuva išsiskiria Europos Sąjungoje itin mažomis privataus sektoriaus išlaidomis moksliniams tyrimams ir eksperimentinei veiklai. Būtina užtikrinti valstybės mechanizmus, skatinančius inovacijų proveržį šalies ekonomikoje.

Biografija

Is kur atsiradau? Kas esu ir kodėl dalyvauju rinkimuose? Gimiau 1978 m. sausio 1 d. Kėdainiuose. Tuometinės Kėdainių Mikalojaus Daukšos vidurinės mokyklos absolventas. Klaipėdos kolegijoje įgijau anglų kalbos mokytojo specialybę. Vėliau Šiaulių universitete įgijau anglų filologijos bakalauro laipsnį. Baigiau Europos studijas Briuselio laisvajame universitete ir įgijau magistro laipsnį. Savanoriškų organizacijų ir Lietuvos skautijos narys. Po anglų kalbos studijų 8 metus dirbau anglų kalbos mokytoju Šiaulių, Kuršėnų ir Klaipėdos vidurinėse mokyklose. Per visą darbo mokykloje laikotarpį daug dėmesio skyriau ir neformaliajam ugdymui, užklasinei veiklai, organizuodavau keliones, stovyklas, kartu su auklėtiniais dalyvavau technologijų ir anglų kalbos respublikiniuose konkursuose, teatro pasirodymuose, baidarių žygiuose, rengiau išvykas po Lietuvą. Už kūrybingą pedagoginę veiklą ir atsidavimą mokytojo pašaukimui daug kartų buvau skatinamas. Nuo 2009 m. iki 2019 m. dirbau Europos sąjungos institucijose: Europos Sąjungos Tarybos sekretoriato vertimų skyriuje, vėliau Europos Komisijos Sveikatos ir maisto saugos generaliniame direktorate ir Kaimynystės politikos ir plėtros derybų generaliniame direktorate. Pastaruoju metu aktyviai domiuosi Vilniaus miesto mokyklinio ir ikimokyklinio švietimo klausimais. Aktyviai dalyvauju vietos bendruomenės veikloje. Laisvalaikiu žaidžiu futbolą, šachmatais, mėgstu buriuoti ir pilotuoti. Kalbu anglų, prancūzų ir rusų kalbomis. Vedęs, auginu du sūnus. KODĖL SEIMAS? Longread'as Aš prieš priimdamas sprendimą kandidatuoti į Seimą ar ne, ilgai galvojau kokia to prasmė. Būti naudingu savo valstybei galima ir be visos rinkiminės pasiutpolkės, yra begalė kitų veiklų, kurios galbūt turėtų didesnę pridėtinę naudą tiek man kaip žmogui, tiek visuomenei. Bet kai pasižiūri į mūsų šalies Parlamentą pasidaro gaila. Ne tik ten sėdinčios saujelės išsilavinusių ir padorių parlamentarų. Labiausiai man gaila, kad mes turim gėdytis savo šalies parlamento. Mūsų verslas per 30 metų išėjo į pasaulinį lygį, išsivystymas siekia ES vidurkį, net darbas viešajame sektoriuje pritraukia vis daugiau motyvuotų jaunų žmonių. Tuo tarpu Seimas ir toliau lieka juodąja skyle, agresyvia, užsikonservavusia, net, atrodo, regresavusia nuo nepriklausomybės paskelbimo. Ką daryti? Skųstis ir stebėti viską iš šono arba eiti ir bandyti tai pakeisti. Aš gal per daug naiviai ir asmeniškai priėmiau tą nuolatos lydėjusį spaudimą, kad esu iš naujos – beveik Laisvės kartos, tik truputi mačiau priespaudos, ir turiu pareigą prisidėti prie šios šalies gerovės. Bet jaučiu kad turiu pakankamai žinių, patirties ir drąsos atiduoti skolą mane užauginusiai valstybei. Mano pagrindinis tikslas dirbant Seime atstovauti bendruomenėms esančioms šiauriniame Vilniaus krašte. O taip pat ir, kad šalies parlamente būtų aiškiai atstovaujamos vakarietiškos inovacijų, verslumo ir švietimo idėjos, ginami liberalios demokratijos principai. Plačiau ir giliau į programines nuostatas ir mano siekius kviečiu gilintis mano vis atnaujinamuoseprioritetuose. O dėl rinkimų kampanijos, tai kaip ir rašiau pradžioje, aš nenoriu tik aušinti burnos kaip aš kažką padarysiu, kai jūs mane išrinksit. Aš noriu savo pavyzdžiu įrodyti, kad būti naudingu savo valstybei galima ir nelaukiant rezultatų pabaigos. Iki Seimo rinkimų pradžios įsipareigoju atlikti 11-ą darbų Lietuvai, kurie nebūtinai bus patogūs ir skirti rinkiminei kampanijai, bet kuriuos atlikęs galėsiu jaustis šį laikotarpį išnaudojęs prasmingai. Kviečiu prisijungti mane į FB draugus ir sekti bei dalyvauti šiame be galo keistame nuotykyje: https://www.facebook.com/mindaugas.ska

Prisidėk

Paaukok kandidato kampanijai

Naujienos

1
3
Taupyti įgriso ir Europos Sąjungos biurokratams – jie streikuoja dėl algų May 17 Socialinė politika „Džiaugiuosi, kad Tarybos darbuotojai streikuoja, mes palaikydami juos sukūrėme solidarumo fondą. Tad jei dėl streiko jie negaus atlygio, iš savo asmeninių lėšų jiems tai apmokėsime“, - teigė M. Skaraitis.
Visada pastovėsiu už kitus
Statybų sektoriuje reikia permainų August 3 TV reportažas Aš kaip ir jūs esu už skaidrų verslą, už konstruktyvų dialogą su vietos bendruomene ir kad į bendruomenių nuomonę ir teisėtus reikalavimus būtų atsižvelgta.
Mažas protestas apginti mūsų teises.
Bukiškio bendrabučio (iš)likimas September 25 Bukiškio bendrabučio likimas. Labas rytas. Noriu trumpai grįžti prie bendrabučio (iš)likimo istorijos. Žinoma, tai yra gėdingas VRSA ir tarybos daugumos narių nesiskaitymo su bendruomene. Video prikabintas.
Socialinis būstas. Bukiškio bendrabučio likimas.