Artūras Žukauskas

Kandidatas į Europos Parlamentą. Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas.

Artūras Žukauskas

Kandidatas į Europos Parlamentą. Seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininkas.

Esu Artūras ŽUKAUSKAS, Lietuvos Respublikos Seimo narys, Vilniaus universiteto profesorius emeritas, didžiausios pasaulio profesinės techninės asociacijos – Elektros ir elektronikos inžinierių instituto vyresnysis narys.

Siekiu tapti Laisvės partijos kandidatu į Europos Parlamentą. Jeigu būčiau išrinktas, žadu daugiausiai pastangų skirti fundamentiniams iššūkiams, kuriuos patiria mūsų žemynas ir kartu Lietuva:

• Pavojus liberaliai demokratijai. Europiečiai ilgainiui ėmė suvokti liberalią demokratiją kaip duotybę, pamiršdami, apie jai kylančias išorines ir vidines grėsmes. Europos gynybinio potencialo didinimas ir gynybinių technologijų plėtra, atsparumo totalitarinių režimų propagandai, korupcinei invazijai ir populizmui stiprinimas, demokratinių institutų puoselėjimas – tai sritys, reikalaujančios suvienytų ir proaktyvių visos Europos pastangų.

• Žmogaus ir gilių technologijų, tokių kaip dirbtinis intelektas, biotechnologijos, robotika, santykis. Viena vertus, tokios technologijos stumia žmones iš jiems įprastų veiklų ir kelia socialines bei humanitarines grėsmes, kita vertus, jų ribojimas gali sukelti technologinės pažangos stabdymą ir atsilikimą. Šioje srityje Europai būtina siekti balanso tarp globalios technologinės lyderystės ir humanitarinio, etinio ir kultūrinio aspektų.

• Pažangi ir įgyvendinama neanglinė energetika, gebanti atliepti globalios klimato kaitos iššūkius. Europos klimato politika turi būti plečiama į didžiausią poveikį klimatui darančias pasaulio dalis. Tokios politikos įgyvendinamumas turi būti susietas su pažanga branduolinėje energetikoje ir energijos saugojimo technologijose.

Paremk mano kampaniją!

Aukas galima pervesti į partijos sąskaitą:

Paramos gavėjas: Laisvės partija

Sąskaitos Nr.: LT257300010182609672

Mokėjimo paskirtis: žodis „Auka“ ir asmens kodas, jeigu aukojama daugiau nei 50 eurų

Paremti per el. bankininkystę:

Aukodami ir pateikdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate, kad:

 • Jūsų pateiktų duomenų valdytojas – Laisvės partija, kodas 305205154, Gedimino pr. 64 A-27, Vilnius, info@laisvespartija.lt;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas – susisiekti su Jumis, informuoti Jus apie Respublikos Prezidento rinkimų naujienas, renginius, susitikimus ir kt., pasiūlyti Jums tapti partijos nariais, savanoriais, paremti kandidatą į Respublikos Prezidentus;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
 • Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau negu būtina tikslui pasiekti (bet ne ilgiau nei metus laiko nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos);
 • duomenys gali būti pateikti institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: duomenuapsauga@laisvespartija.lt;

Jūs turite šias teises:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • jeigu duomenys yra tvarkomi, remiantis sutikimu, bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą;
 • pateikti skundą valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Susijusios naujienos