Daniel Ilkevič

Kandidatas į Europos Parlamentą, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys.

Daniel Ilkevič

Kandidatas į Europos Parlamentą, Vilniaus rajono savivaldybės tarybos narys.

Esu Daniel Ilkevič, politologas, dirbu LR teisingumo ministrės patarėju, Liberalios demokratijos instituto vadovu. 2023 m. buvau išrinktas į Vilniaus rajono savivaldybės tarybą su Centro dešinės koalicijos sąrašu. Savivaldybės taryboje dirbu sveikatos, šeimos ir socialinių reikalų komitete bei vadovauju savivaldybės etikos komisijai.

Į Europos parlamentą kandidatuoju su 3-is pagrindiniais prioritetais ir šūkiu „Daugiau Europos”.

 1. Noriu daugiau Europos, kuri yra stipri, saugi ir auganti. Europos, kurios sėkmė įkvepia kitus, pavyzdžiui Ukrainą, Moldovą ir Sakartvelą sekti liberalios, demokratinės sistemos pavyzdžiu.
 2. Noriu daugiau Europos, kuri įgalina ateitį, jaunimą, didina investicijas į švietimą, mokslinius tyrimus, inovacijas ir verslumo galimybes.
 3. Noriu daugiau Europos, kuri įsipareigoja socialiniam teisingumui, lyčių lygybei ir mažumų teisėms.

Manau, kad visose rinkimuose ir visų partijų sąrašuose turi būti kuo DAUGIAU ĮVAIROVĖS visais atžvilgiais! Tame tarpe – daugiau jaunų žmonių, nes politika yra ne tik dabarties, bet ir ateities reikalas. Savo pavyzdžiu stengiuosi nuosekliai įrodyti, jog jaunas politikas su progresyviomis, nepopuliariomis, bet svarbiomis idėjomis, pastangomis ir energija, gali nuveikti prasmingus darbus.

Paremk mano kampaniją!

Aukas galima pervesti į partijos sąskaitą:

Paramos gavėjas: Laisvės partija

Sąskaitos Nr.: LT257300010182609672

Mokėjimo paskirtis: žodis „Auka“ ir asmens kodas, jeigu aukojama daugiau nei 50 eurų

Paremti per el. bankininkystę:

Aukodami ir pateikdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate, kad:

 • Jūsų pateiktų duomenų valdytojas – Laisvės partija, kodas 305205154, Gedimino pr. 64 A-27, Vilnius, info@laisvespartija.lt;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas – susisiekti su Jumis, informuoti Jus apie Respublikos Prezidento rinkimų naujienas, renginius, susitikimus ir kt., pasiūlyti Jums tapti partijos nariais, savanoriais, paremti kandidatą į Respublikos Prezidentus;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
 • Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau negu būtina tikslui pasiekti (bet ne ilgiau nei metus laiko nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos);
 • duomenys gali būti pateikti institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: duomenuapsauga@laisvespartija.lt;

Jūs turite šias teises:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • jeigu duomenys yra tvarkomi, remiantis sutikimu, bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą;
 • pateikti skundą valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Susijusios naujienos