Gražvyda Petrikaitė

Kandidatė į Europos Parlamentą

Gražvyda Petrikaitė

Kandidatė į Europos Parlamentą

Esu GRAŽVYDA PETRIKAITĖ, filologė, profesionali vertėja, kalbines paslaugas teikiančių ir globaliu mastu veikiančių įmonių savininkė ir direktorė, sūnaus Gimnazijos tarybos pirmininkė.

Esu motina – filologė. Humanitarė, Europos, liberalių vertybių puoselėtoja, Laisvės partijos narė nuo įkūrimo, Europos ir pasaulio pilietė, demokratinių vertybių puoselėtoja.

Tarptautinėje (ir vidaus) politikoje ir tarptautiniame versle dalyvauju virš dvidešimties metų. Prieš 2020 m. Seimo rinkimus prisidėjau rengiant užsienio reikalų ir gynybos programas ir dalyvavau jas įgyvendinant. Kiek anksčiau esu svariai prisidėjusi kuriant valstybės ir tarptautinį saugumą užtikrinančias iniciatyvas – nuo valstybės komunikacijos strategijos, kovos su dezinformacija, gynybos strategijos – iki socialinių reikalų, švietimo, aplinkosaugos ir kitų klausimų.

Esu studijavusi 7 užsienio kalbas, darbo ir studijų tikslais aplankiusi netoli 40 Europos valstybių ir JAV.

Lankiausi visose ES institucijose, dirbau su Lietuvos ministerijomis, tarptautinėmis organizacijomis, pagrindinėmis Lietuvos politinėmis partijomis tarpdisciplininiuose renginiuose Lietuvoje ir užsienyje.

Šešių Lietuvos universitetų profesoriams esu išvertusi tūkstančius puslapių akademinių straipsnių, monografijų, redagavusi disertacijas ekonomikos, vadybos, viešojo valdymo ir administravimo, teisės (viešosios ir privatinės, ES, tarptautinės, konstitucinės), psichologijos, edukologijos tematika ir kitus leidinius.

Europos Sąjunga, mano požiūriu, – galimybių erdvė, laisvės ir demokratijos vertybių puoselėtoja, žmogaus teisių gynėja pasaulyje, konkurencingos ekonomikos, technologijų ir inovacijų kūrimo variklis, kuriama tarpkultūriškumo ir daugiakalbystės pagrindu, atvėrusi pasaulio ekonomiką Lietuvai. Tinkamai veikdama, ji svariai prisideda prie pasaulio ekonomikų ir tautų įgalinimo, tvarios, klestinčios planetos kūrimo.

Jeigu būčiau išrinkta į Europos Parlamentą, rūpinčiausi, kad Europos Sąjunga išliktų stabili ekonominė, politinė ir pinigų sąjunga, liberalios demokratijos ir žmogaus teisių puoselėtoja, tvarios planetos kūrėja.

Paremk mano kampaniją!

Aukas galima pervesti į partijos sąskaitą:

Paramos gavėjas: Laisvės partija

Sąskaitos Nr.: LT257300010182609672

Mokėjimo paskirtis: žodis „Auka“ ir asmens kodas, jeigu aukojama daugiau nei 50 eurų

Paremti per el. bankininkystę:

Aukodami ir pateikdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate, kad:

 • Jūsų pateiktų duomenų valdytojas – Laisvės partija, kodas 305205154, Gedimino pr. 64 A-27, Vilnius, info@laisvespartija.lt;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas – susisiekti su Jumis, informuoti Jus apie Respublikos Prezidento rinkimų naujienas, renginius, susitikimus ir kt., pasiūlyti Jums tapti partijos nariais, savanoriais, paremti kandidatą į Respublikos Prezidentus;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
 • Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau negu būtina tikslui pasiekti (bet ne ilgiau nei metus laiko nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos);
 • duomenys gali būti pateikti institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: duomenuapsauga@laisvespartija.lt;

Jūs turite šias teises:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • jeigu duomenys yra tvarkomi, remiantis sutikimu, bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą;
 • pateikti skundą valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Susijusios naujienos