Marius Skuodis

Kandidatas į Europos Parlamentą. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras.

Marius Skuodis

Kandidatas į Europos Parlamentą. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras.

Gerbiamieji,

esu Marius Skuodis, susisiekimo ministras, socialinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto ir Londono ekonomikos mokyklos alumnas, buvęs ekonomikos ir inovacijų viceministras.

Kas man svarbu naujos kadencijos Europos Parlamente?

 1. Kad Europos ekonomika pagaliau „pabustų“. Nors ES turi milžinišką stiprybę – vieningą rinką, septintus metus dalyvaudamas ES Tarybos posėdžiuose matau ne jos stiprinimo, bet, deja, stiprėjančias protekcionizmo tendencijas. Kaip kitaip paaiškinti, kodėl mūsų keleiviniam traukiniui važiuojant į Rygą būtina samdyti latviškai kalbantį mašinistą? Kodėl mūsų vežėjai, nepaisant žaliojo kurso tikslų, priversti kas 8 savaites savo vilkikus per visą Europą tuščiai „varinėti“ namo? Kodėl vieningoje rinkoje vis dar taip stipriai skiriasi skolinimosi (ir taupymo) galimybės? Ir tokių ES ekonomikos potencialą varžančių pavyzdžių pilna visose srityse. ES šalių vyriausybėms dažnai neatsispiriant nacionalinių interesų grupių spaudimui, esu įsitikinęs, kad lemiamą vaidmenį tiesiog privalo suvaidinti kitos kadencijos Europos Parlamentas.
 2. Kad Lietuvos transporto sistema pagaliau taptų integralia Vakarų dalimi. Europos standarto greitojo traukinio jungties su Klaipėda pripažinimas visai ES svarbiu projektu yra milžiniškas mūsų pastarųjų metų laimėjimas; įsibėgėja „Rail Baltica“ statybos, kad pagaliau galėtumėme greitai pasiekti Varšuvą ir kitus Vakarų Europos miestus; statome daugybę mūsų saugumui svarbių kitų karinio mobilumo objektų. Visgi visų šių projektų negalėsime įgyvendinti vieni. Dėl to bus būtina ir toliau nuolat telkti visos ES paramą, o Europos Parlamentas, spręsdamas dėl būsimo ES biudžeto prioritetų, šioje srityje vaidins gal net lemiamą vaidmenį.
 3. Kad ES gebėtų priimti ne tik sudėtingus, bet ir gyventojų laukiamus paprastus sprendimus. Vienas tokių – nustokime pagaliau kas pusmetį inertiškai sukinėti laikrodžių rodykles, nes šiuolaikinei ekonomikai tai nekuria pridėtinės vertės, o gyventojams kaskart kelia papildomą, visiškai nereikalingą stresą ir kitus nepatogumus. Visi ligšioliniai mūsų bandymai pagaliau išspręsti šį klausimą atsirėmė į kai kurių Vakarų šalių abejingumą, tačiau Europos Parlamentas jau seniai yra pasakęs – „gana“. Tad mano lūkestis – visos ES piliečių atstovai Europos Parlamente, kurie naujoje kadencijoje gali duoti rimtą signalą kitoms ES institucijoms tiek šiuo, tiek ir kitais gyventojams aktualiais klausimais.

Ir tai tik keletas temų, kurias artimiausiu metu turėsime galimybę aptarti plačiau.

Kviečiu kartu būti tuo kartais nepatogiu, bet būtinu balsu vardan stipresnės Europos Sąjungos!

Paremk mano kampaniją!

Aukas galima pervesti į partijos sąskaitą:

Paramos gavėjas: Laisvės partija

Sąskaitos Nr.: LT257300010182609672

Mokėjimo paskirtis: žodis „Auka“ ir asmens kodas, jeigu aukojama daugiau nei 50 eurų

Paremti per el. bankininkystę:

Aukodami ir pateikdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate, kad:

 • Jūsų pateiktų duomenų valdytojas – Laisvės partija, kodas 305205154, Gedimino pr. 64 A-27, Vilnius, info@laisvespartija.lt;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas – susisiekti su Jumis, informuoti Jus apie Respublikos Prezidento rinkimų naujienas, renginius, susitikimus ir kt., pasiūlyti Jums tapti partijos nariais, savanoriais, paremti kandidatą į Respublikos Prezidentus;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
 • Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau negu būtina tikslui pasiekti (bet ne ilgiau nei metus laiko nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos);
 • duomenys gali būti pateikti institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: duomenuapsauga@laisvespartija.lt;

Jūs turite šias teises:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • jeigu duomenys yra tvarkomi, remiantis sutikimu, bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą;
 • pateikti skundą valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Susijusios naujienos