Raivydas Rakauskas

Kandidatas į Europos Parlamentą. Laisvės partijos Kėdainių skyriaus pirmininkas.

Raivydas Rakauskas

Kandidatas į Europos Parlamentą. Laisvės partijos Kėdainių skyriaus pirmininkas.

Mano prioritetai tapus Europos Parlamento nariu:

 • Vieninga Europa gynyboje. Grėsmėms turime ruoštis drauge – vystyti Europos gynybos pramonę, suvienodinti ginkluotės sistemas ir koordinuotai vykdyti jų įsigijimus. Europos Sąjunga neturi dubliuoti NATO, tačiau gali padaryti daug daugiau negu dabar dėl didesnio žemyno saugumo.

 • Traukiniu – po visą Europą. Lietuvos piliečiai turi teisę patogiu ir ekologišku būdu pasiekti kitų Europos Sąjungos šalių didmiesčius. Geresnis susisiekimas geležinkeliu būtinas ir auginant ekonominį Europos potencialą.

 • Protinga kova prieš klimato kaitą. Klimato kaita yra egzistencinė grėsmė Europai ir visam pasauliui, todėl iki 2050 metų turime ES ekonomiką paversti neutralia anglies dioksido atžvilgiu. Tačiau ši transformacija turi būti atsakinga – negalime tiesiog paaukoti pramonės ir žemės ūkio dėl šio tikslo. Todėl perėjimas prie tvaresnių technologijų turi turėti protingą terminą ir būti finansiškai remiamas.

 • STOP laiko persukinėjimui. Palyginus su bendra Europos gynyba ar kova prieš klimato kaitą tai – smulkmena, tačiau labai svarbi smulkmena. 84 procentai ES piliečių nori atsisakyti laiko sukimo, tačiau lyderiai jau daugiau nei 5 metus nesugeba priimti sprendimo. Norėdami susitarti dėl didelių dalykų, turime išmokti sutarti dėl mažų, todėl šios praktikos sustabdymas man yra svarbus.

Jeigu skamba teisingai – kviečiu palaikyti mane.

Aukas galima pervesti į partijos sąskaitą:

Paramos gavėjas: Laisvės partija

Sąskaitos Nr.: LT257300010182609672

Mokėjimo paskirtis: žodis „Auka“ ir asmens kodas, jeigu aukojama daugiau nei 50 eurų

Paremti per el. bankininkystę:

Aukodami ir pateikdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate, kad:

 • Jūsų pateiktų duomenų valdytojas – Laisvės partija, kodas 305205154, Gedimino pr. 64 A-27, Vilnius, info@laisvespartija.lt;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas – susisiekti su Jumis, informuoti Jus apie Respublikos Prezidento rinkimų naujienas, renginius, susitikimus ir kt., pasiūlyti Jums tapti partijos nariais, savanoriais, paremti kandidatą į Respublikos Prezidentus;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
 • Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau negu būtina tikslui pasiekti (bet ne ilgiau nei metus laiko nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos);
 • duomenys gali būti pateikti institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: duomenuapsauga@laisvespartija.lt;

Jūs turite šias teises:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • jeigu duomenys yra tvarkomi, remiantis sutikimu, bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą;
 • pateikti skundą valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Susijusios naujienos