Remigijus Šimašius

Kandidatas į Europos Parlamentą, buvęs Vilniaus miesto meras, Vilniaus m. savivaldybės tarybos narys.

Remigijus Šimašius

Kandidatas į Europos Parlamentą, buvęs Vilniaus miesto meras, Vilniaus m. savivaldybės tarybos narys.

Kandidatuoju į Europos Parlamentą.

Praėjusius metus atsitraukęs nuo aktyvios politikos dar labiau pamačiau, kaip joje trūksta kompetencijos, tikro žmogiškumo ir atsakingos lyderystės.

Jau nebe politiko statusu teko dalyvauti susitikimuose, per kuriuos mano nerimas, ar Europa tvirtose bei teisingos rankose, deja, tik išaugo. Tai, ką turime, neišsisaugos savaime, o tai, ko dar neturime, nesusikurs savaime.

Europos Parlamento rinkimuose gavęs Jūsų pasitikėjimą labiausiai siekčiau trijų dalykų (apie kiekvieną jų vėliau bus progos ir plačiau).

Pirmas, kad Europa nustotų elgtis kaip išpaikusi turtų paveldėtoja ir vėl pradėtų sėkmingai lenktyniauti globalioje ekonomikoje. Tam visų pirma reikia, kad ji savo reguliavimais ne ribotų konkurenciją ir pažangą, o kaip tik užtikrintų, kad Europa, kaip kadaise, kai suklestėjo, būtų pasaulį keičiančios kūrybos erdvė.

Antras, kad miestai, kur gyvena daugelis europiečių, būtų žmonėms patogaus tvarumo ir žalumo, o ne žaliųjų lozungų kėlimo vietos.

Trečias – būčiau ne tik Lietuvos, bet ir Ukrainos balsu Europos Parlamente. Kaip ir einant mero pareigas nuo pirmos invazijos dienos. O darbo čia bus – Europai reikia laisvos, atsigaunančios, veržlios Ukrainos.

Tikiu, kad mano vykdytų reformų europinė patirtis būnant Laisvosios rinkos instituto prezidentu, teisingumo ministru bei sostinės meru būtų naudinga Lietuvai ir Europai.

Ne tik mūsų kiemo, bet visos Europos ir visos Vakarų civilizacijos sėkmė ir išlikimas spręsis per ateinančius kelerius metus!

Prašau Jūsų palaikymo.

Paremk mano kampaniją!

Aukas galima pervesti į partijos sąskaitą:

Paramos gavėjas: Laisvės partija

Sąskaitos Nr.: LT257300010182609672

Mokėjimo paskirtis: žodis „Auka“ ir asmens kodas, jeigu aukojama daugiau nei 50 eurų

Paremti per el. bankininkystę:

Aukodami ir pateikdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate, kad:

 • Jūsų pateiktų duomenų valdytojas – Laisvės partija, kodas 305205154, Gedimino pr. 64 A-27, Vilnius, info@laisvespartija.lt;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas – susisiekti su Jumis, informuoti Jus apie Respublikos Prezidento rinkimų naujienas, renginius, susitikimus ir kt., pasiūlyti Jums tapti partijos nariais, savanoriais, paremti kandidatą į Respublikos Prezidentus;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
 • Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau negu būtina tikslui pasiekti (bet ne ilgiau nei metus laiko nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos);
 • duomenys gali būti pateikti institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: duomenuapsauga@laisvespartija.lt;

Jūs turite šias teises:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • jeigu duomenys yra tvarkomi, remiantis sutikimu, bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą;
 • pateikti skundą valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Susijusios naujienos