Vytautas Mitalas

Kandidatas į Europos Parlamentą. Seimo vicepirmininkas, Laisvės frakcijos seniūnas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys. www.mitalas.lt

Vytautas Mitalas

Kandidatas į Europos Parlamentą. Seimo vicepirmininkas, Laisvės frakcijos seniūnas, Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto narys. www.mitalas.lt

Europoje – sudėtingiausias laisvei metas nuo 1990-ųjų. Kremliaus invazija į Ukrainą, diktatūrų stiprėjimas ir globalus demokratijos nuosmukis europiečiams meta ilgalaikį strateginį iššūkį. Organizacija „Freedom House“ skelbia, kad demokratijos būklė pasaulyje prastėja jau 18 metų iš eilės. Pernai – suprastėjo net 52 valstybėse, kai kurios Europos Sąjungos valstybės taip pat priklauso pilkajai zonai tarp demokratijos ir diktatūros. Atsidūrėme kryžkelėje – nuo mūsų pasirinkimų priklausys, ar Europa atgaus lyderystę ir apgins laisvę, ar mūsų balsas toliau silps įsigalint ambicijų stokojantiems administratoriams ir orbaniškiems putino pataikūnams.

Konfrontacija tarp Ukrainos, Europos Sąjungos ir rusijos truks ilgai, tačiau tai nėra nauja istorinė perspektyva. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė, viena ar Unijoje su Lenkija, daugiau nei pusę tūkstantmečio kovojo su Maskva ir nemažą dalį tų kovų laimėjo. Lietuvos ir Lenkijos Abiejų Tautų Respublika buvo pirmtakė tos laisvų tautų apsijungimo tradicijos, kuri šiandien plėtojasi Europos Sąjungoje.

Europai reikia apginti ne tik savo vertybes, bet ir perkrauti ekonominį modelį – plačiai žinomas posakis, kad amerikiečiai kuria inovacijas, kinai – imitacijas, o europiečiai reguliuoja. Būtina išlaisvinti europietiškų inovacijų potencialą, daugiau investicijų kreipti į vietinę gynybos pramonę, diegti energetinę nepriklausomybę ir darbo vietų augimą užtikrinsiančias žaliąsias technologijas, spausti europines institucijas veikti greičiau ir atsakingiau. 

Kandidatuoju į Europos Parlamentą, nes būtina tęsti kovą už saugią, veržlią ir atvirą žmonėms Europą bei Lietuvą.

Mano pagrindiniai prioritetai Europos Parlamente:

Kolektyvinis Europos Sąjungos saugumas

  • Parama Ukrainai – iki pergalės. Laisva, europietiška Ukraina – tiesiausias kelias, garantuosiantis saugumą visam regionui.  
  • Europos Sąjunga – atvira Ukrainai, Moldovai ir kitoms už laisvę ir demokratiją kovojančioms Europos valstybėms. 
  • Nauja Europos gynybos komisaro pozicija, kad augintume europietišką ir lietuvišką gynybos pramonę.
  • Bendra Europos oro gynyba – turime išplėsti bendrą Europos gynybos fondą, kuris finansuotų bendrus gynybinius pajėgumus.  

Pažangi, auganti, klimatą tausojanti Europa

  • Europos ekonomikai – daugiau veržlumo. Europa atsilieka naujovių kūrime nuo JAV, o nemažoje dalyje sričių – ir nuo Kinijos. Turime spartinti sprendimų priėmimą ir plėsti programas, finansuojančias švietimą, mokslinius tyrimus, inovacijų kūrimą.  
  • Mažiau biurokratijos, perteklinių ribojimų. Pašalinsime reglamentus, trukdančius veikti, o naują reglamentavimo naštą vertinsime ypatingai atidžiai.
  • Greitai pasiekiama Europa – turime sujungti žemyną į vieną transporto ir kelionių tinklą, investuoti į bendrus geležinkelius, galimybę patogiai keliauti žmonėms su negalia.
  • Europa – klimato kaitos sprendimų lyderė. Privalome išnaudoti žaliojo kurso kryptį, kad diegtume inovatyvias technologijas, užtikrintume energetinę nepriklausomybę plėsdami žaliąją energetiką ir kurtume naujas darbo vietas.  

Pagarba žmogaus orumui

  • Teisės viršenybės gynyba visoje ES finansinė parama turi būti skirstoma atsižvelgiant į demokratijos būklę valstybėse narėse. 
  • Visų šeimų pripažinimas – bet kurioje narėje sudaryta santuoka ar partnerystė turi būti pripažįstama visoje ES, o homofobiški įstatymai traktuojami kaip teisės viršenybės principo pažeidimai.

Susijusios naujienos

Jūs sėkmingai užsiprenumeravote mūsų naujienlaiškį.