Vytis Maleckas

Kandidatas į Europos Parlamentą.

Vytis Maleckas

Kandidatas į Europos Parlamentą.

Žmogaus teisės neturėtų būti vertinamos kaip nepasiekiama prabanga demokratinėje, ekonomiškai klestinčioje visuomenėje. Tai ne privilegija, tai – teisė. Asmeninė pagarba ir orumas kiekvienam ES piliečiui yra privalomi.


Liberali vizija – tai laisva, demokratiška, versli, klestinti, tvari ir vieninga Europa, atvira pasauliui. Europa, pagrįsta keturiais laisvės principais: žmonių, prekių, paslaugų ir kapitalo judėjimu.


Mes, Laisvės partija, tikime Jumis. Mes tikime Jūsų talentais, verslumo potencialu, sąžiningumu ir teise pasirinkti savo gyvenimo kelią. Mes už Europą, kurioje Žmogaus teisės, demokratija ir teisinės valstybės principai yra garantuojami visiems be išlygų.


Mes pasisakome už stiprią, vieningą, kūrybingą ir demokratišką Europos Sąjungą.


Mes pasisakome už geopolitiškai reikšmingą ir pasauliniu mastu konkurencingą Europos ateitį.


Žmogaus teisių apsauga yra kertinis akmuo, be kurio neįmanoma sukurti ir išsaugoti asmens laisvę ir demokratiją bendruomenėje, kuri leidžia kurti klestinčią Europą, todėl bendruomenėje vykstantys procesai turi būti skaidrūs ir atviri visiems jos žmonėms.

Paremk mano kampaniją!

Aukas galima pervesti į partijos sąskaitą:

Paramos gavėjas: Laisvės partija

Sąskaitos Nr.: LT257300010182609672

Mokėjimo paskirtis: žodis „Auka“ ir asmens kodas, jeigu aukojama daugiau nei 50 eurų

Paremti per el. bankininkystę:

Aukodami ir pateikdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate, kad:

 • Jūsų pateiktų duomenų valdytojas – Laisvės partija, kodas 305205154, Gedimino pr. 64 A-27, Vilnius, info@laisvespartija.lt;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas – susisiekti su Jumis, informuoti Jus apie Respublikos Prezidento rinkimų naujienas, renginius, susitikimus ir kt., pasiūlyti Jums tapti partijos nariais, savanoriais, paremti kandidatą į Respublikos Prezidentus;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
 • Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau negu būtina tikslui pasiekti (bet ne ilgiau nei metus laiko nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos);
 • duomenys gali būti pateikti institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: duomenuapsauga@laisvespartija.lt;

Jūs turite šias teises:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • jeigu duomenys yra tvarkomi, remiantis sutikimu, bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą;
 • pateikti skundą valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Susijusios naujienos