Zakiras Medžidovas

Kandidatas į Europos Parlamentą, Šiaulių miesto tarybos narys

Zakiras Medžidovas

Kandidatas į Europos Parlamentą, Šiaulių miesto tarybos narys

Zakiras Medžidovas – Šiaulių labui!

 • Saugi Lietuva – saugi Europa! Visais laikais Lietuva buvo prekybinių kelių ir karų kryžkelėje tarp Rytų ir Vakarų. Nuo 2004 m. Lietuva jau nebe kryžkelė, o svarbus Europos Sąjungos šeimos narys. Ne tik ES senbuvės mums atvėrė savo rinkas, bet ir Lietuva joms. Ne tik Lietuva turi ekonominę naudą iš ES, bet ir kitos ES šalys iš Lietuvos. Įrodėme, kad esame darbštūs, patikimi, verti augančių užsienio investicijų, todėl ateitį jau 20 metų kuriame kartu. Bendra mūsų visų ateitis ir klestėjimas įmanomas tik saugioje aplinkoje. Būsiu tas griežtas ir reiklus balsas Europoje, kuris reikalaus ES investicijų į Lietuvos saugumą užtikrinančią infrastruktūrą ir priemones. Investicijos į Lietuvos saugumą yra investicijos į visos ES saugumą.
 • Už Lietuvos ateitį! Deja, bet Lietuvos gyventojų skaičius traukiasi, o visuomenė sensta, mažėja galinčių dirbti skaičius. Su šia problema susiduria ir kitos ES šalys. Pavienės trumpalaikės iniciatyvos ir imigracija nesprendžia problemos esmės. Jei norime kažkam palikti savo unikalią kultūrą, sukauptas gėrybes, savo kalbą, tai turime išspręsti demografinę krizę, skatindami gimstamumą ir pasitelkdami visus turimus resursus. Gebame mobilizuotis ištikus ekonominėms krizėms, privalome išspręsti ir šią! Padarysiu viską, kad šis klausimas taptų vienu svarbiausių ES politinėje darbotvarkėje.
 • Lietuvos klestėjimo pagrindas – demokratija! Per 30 atkurtos nepriklausomybės metų Lietuva daug pasiekė ne tik ekonomikoje, vydamasi senasias ES šalis, bet ir žmogaus teisių ir laisvių klausimu. Pastaruoju metu ne tik priešiškos Lietuvai ir Europos Sąjungai diktatūros, bet ir kai kurie populistai ES politikai kėsinasi į pamatines demokratines vertybes – piliečių laisves ir teises. Jie nori apriboti asmenų saviraišką, galimybes laisvai reikšti savo nuomonę, kritikuoti, protestuoti, nori reguliuoti žiniasklaidos veiklą. Ketinu drąsiai ir tvirtai stovėti vakarietiškų vertybių sargyboje ir ginti tai, ką sukūrėme per 30 metų.

Aš turiu valios, o Jūs suteikite man galios!

Paremk mano kampaniją!

Aukas galima pervesti į partijos sąskaitą:

Paramos gavėjas: Laisvės partija

Sąskaitos Nr.: LT257300010182609672

Mokėjimo paskirtis: žodis „Auka“ ir asmens kodas, jeigu aukojama daugiau nei 50 eurų

Paremti per el. bankininkystę:

Aukodami ir pateikdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate, kad:

 • Jūsų pateiktų duomenų valdytojas – Laisvės partija, kodas 305205154, Gedimino pr. 64 A-27, Vilnius, info@laisvespartija.lt;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas – susisiekti su Jumis, informuoti Jus apie Respublikos Prezidento rinkimų naujienas, renginius, susitikimus ir kt., pasiūlyti Jums tapti partijos nariais, savanoriais, paremti kandidatą į Respublikos Prezidentus;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
 • Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau negu būtina tikslui pasiekti (bet ne ilgiau nei metus laiko nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos);
 • duomenys gali būti pateikti institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;
 • duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: duomenuapsauga@laisvespartija.lt;

Jūs turite šias teises:

 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • jeigu duomenys yra tvarkomi, remiantis sutikimu, bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą;
 • pateikti skundą valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

Susijusios naujienos