Pasirašyk už Dainių Žalimą!

Imamės realios kovos prieš patyčias!

Ar teko susidurti su patyčiomis mokykloje? Kalbame apie situacijas, kai iš jūsų ar kieno nors kito buvo tyčiojamasi arba jie buvo niekinami dėl:
  • Socialinės padėties;
  • Seksualinės orientacijos;
  • Neįgalumo;
  • Lyties;
  • Tautybės;
  • Rasės
  • Tikėjimo;
  • Pažiūrų ir/ar įsitikinimų.
Tomas Vytautas Raskevičius prasidėjus mokslo metams savo Facebook paskyroje pasidalino, kad mokykloje su patyčiomis susidurdavo kone kasdien.
Siekdamas pokyčių, Seimo narys susitiko su Vaikų linijos atstovais, o šią savaitę šia tema sušaukė Seimo Žmogaus teisių komiteto, kuriam pirmininkauja, posėdį bei kalbėsis su Vilniaus miesto savivaldybės Žmogaus teisių komisija.
„Privalome padaryti daugiau, kad mokyklos taptų saugesne erdve kiekvienam, o kova su patyčiomis taptų prioritetu be kompromisų“, – teigia Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas.