Pasirašyk už Dainių Žalimą!
Arrow Line

Atsisiųsk

pilną

programą

Atsisiųsti pdf

Laisvų, savarankiškų ir kūrybingų asmenybių ugdymas

Mūsų valstybės DNR užkoduota daug daugiau ambicijos nei ilgą laiką mus okupuotos valdžios atstovai bandė įtikinti. Ambicijos ypač reikia švietime – ambicijos kiekvieną dieną įžiūrėti kiekvieno vaiko sėkmės raktą ir padėti jam to pasiekti. Mes turime būti visų vaikų talentus ugdanti ir atskleidžianti valstybė, kurioje vienodi ugdymo kokybės standartai yra pasiekiami ir didmiesčiuose, ir regionuose, kurioje nėra „gerų“ ir „blogų“ mokyklų ir kurioje mokytojai yra aukštas pajamas gaunanti, savimi pasitikinti visuomenės ir demokratinės valstybės atrama.

Talentų ir inovacijų šalis

Pasaulio ateitis priklausys toms valstybėms, kurios kurs aukštą pridėtinę vertę teikiančias technologijas ir idėjas. Atsakydami į COVID-19 sukeltą stagnaciją, turime modernizuoti ekonomiką taip, kad joje neliktų darbuotojus ir verslą išsunkiančių biurokratinių reliktų. Lietuvos mokesčių sistemai trūksta paprastumo ir stabilumo, užsienio šalyse gyvenę mūsų talentingiausi piliečiai sugrįžę susiduria su integracijos kliūtimis, naujoms įmonėms sunku išgyventi ir augti, o mokslinių tyrimų ir ekspertinės plėtros efektyvumas yra žemas. Kažkada besididžiavusi sparčiausiu internetu, Lietuva šiandien nėra minima tarp lyderių.

LGBT+ poroms - teisė į partnerystę ir santuoką

Visame pasaulyje ryškėja konfliktas tarp atvirų ir uždarų visuomenių šalininkų. Lietuvoje taip pat nesiliauja iniciatyvos užsidaryti ir nematyti kitų, prie mainstreamo nepritampančių visuomenės grupių. LGBT asmenys dažnai tampa neapykantos aukomis, ribojamos jų teisės į šeimos gyvenimą. Užtikrinsime, kad LGBT asmenys būtų teisiškai priimami kaip lygiateisiai visuomenės nariai. Priimsime Civilinio kodekso pakeitimo įstatymą, kuriuo būtų sureguliuoti tos pačios ir skirtingų lyčių šeimos partnerystės santykiai. Inicijuosime Konstitucijos pataisą, leisiančią tos pačios lyties šeimoms sudaryti civilinę santuoką.

Už gramą žolės neturi pasodinti

Į baudimą orientuota, narkotikų vartojimą kriminalizuojanti narkotikų politika yra neveiksminga. Ji nukreipia ribotus teisėsaugos resursus kovai su narkotikus vartojančiais ir dažnai priklausomybės liga sergančiais žmonėmis, tačiau šios priemonės nemažina jų skaičiaus, juos marginalizuoja ir apsunkina pagalbos bei gydymo prieinamumą. Siūlome kitą kelią – tai perorientavimas iš baudžiamosios į sveikatos apsauga grįstą narkotikų politiką. Toks kelias leistų padidinti gydymo siekiančių priklausomų asmenų skaičių, skatintų jų reintegraciją į visuomenę ir darbo rinką, mažintų naštą, tenkančią teisėtvarkai ir teisėsaugai bei laisvės atėmimo vietų sistemai.

Lietuva turi remti Taivano valstybingumą

Mums Lietuvos užsienio politikos pagrindas yra žmogaus teisės ir asmens laisvė, įgyvendinama liberalios demokratijos sąlygomis. Lietuvos užsienio politika turi remti Vakarų civilizacijos vertybių - demokratijos, žmogaus teisių, darnaus vystymosi bei sąžiningos prekybos įsigalėjimą visame pasaulyje. Tačiau Lietuva neturi tapti tik vieno klausimo valstybe – negalime principingai vertinti Rusijos ir Baltarusijos diktatūrų, o tuo pat metu nematyti koncentracijos stovyklų uigūrams Kinijoje, Tibeto okupacijos, religinių mažumų represijų. Šiandien klestinti Taivano ekonomika ir demokratija yra gyvas priekaištas Kinijos komunistams ir pavyzdys kinų visuomenei, kad skirtingai valdoma ta pati tauta gali gyventi daug geriau. Pasaulis globalus, todėl turime būti principingi visiems, jei norime, kad kiti principingai gintų mūsų laisvę.

Sėkminga valstybės tarnyba - sėkminga valstybė

Kurdami konkurencingą, inovatyvią valstybę privalome daugiau investuoti į viešojo sektoriaus kokybę – efektyvi, sudėtingas idėjas kurianti ir jas įgyvendinanti valstybės tarnyba yra būtina valstybės pažangos sąlyga. Valstybės tarnyba turi būti geriau apmokama ir orientuota į rezultatą. Tarnautojų atlyginimai turi būti adekvatūs, o dirbantys specialistai profesionalūs, kūrybingi, skaidriai ir taikliai atrinkti. Valstybės įmonės neturi bijoti konkurencijos, todėl siūlome visų pagrindinių valstybės įmonių „listingavimą“ akcijų biržoje.

Tau rūpi klimato kaita - realus mūsų ir mūsų vaikų iššūkis

Akivaizdu, kad be papildomų priemonių nesugebėsime pasiekti įsipareigojimo sustabdyti klimato kaitą ir tai turės dramatiškų pasekmių Lietuvai ir pasauliui. Todėl turime pasiekti, kad iki 2040 metų Lietuva neutralizuotų savo sukuriamo anglies dioksido poveikį klimatui. Norint išvengti žaliavų gamybos poveikio aplinkai, reikalingas žiedinės ekonomikos vystymas, kurios esminis siekis – ekonomikos augimą atsieti nuo gamtinių išteklių naudojimo. Ekodizainas, pakartotinis produktų naudojimas ir taisymas, darnus vartojimas, gaminių nuomos ir dalinimosi paslaugos leistų pasiekti šį tikslą. Siekiant mažinti žemės ūkio poveikį aplinkai būtina politika, kuri skatintų žemės ūkio plėtojimąsi įsipareigojant teikti viešąsias gėrybes ir ekosistemines paslaugas, susijusias su dirvožemiu, vandeniu, biologinės įvairovės išsaugojimu, oro kokybės užtikrinimu, taip pat pastangomis išsaugoti kraštovaizdį.

Atsakinga ir taikli socialinė politika

Lietuva blaškosi socialinės politikos klausimais, nerasdama aiškios krypties. Vykstančios diskusijos paremtos emocijomis, kylančios problemos sprendžiamos vadovaujantis perskirstymo bei paternalizmo principais. Atėjo laikas socialinėje politikoje veikti kitaip – įgyvendinti sprendimus, pagrįstus pagarba valstybės piliečiams, pasitikėjimu jų sugebėjimais patiems priimti sprendimus, susijusius su asmeniu, šeima, darbu ir socialiniais santykiais. Laisvės partija mano, kad socialinė politika turi būti taikliai orientuota į pagalbą labiausiai stokojantiems. Socialinės politikos tikslas - padėti žmonėms kuo greičiau atsistoti ant kojų ir toliau dirbti, mokytis, tobulėti. Valstybės sprendimai turi remtis ne tik pasyviomis socialinių teisių užtikrinimo idėjomis, bet ir taikyti į ateitį nukreiptas socialines inovacijas, kurios išplėstų visų Lietuvos žmonių galimybes visavertiškai dalyvauti ekonominėje, kultūrinėje, politinėje veikloje ir duotų ekonominę grąžą, kurią šiandien prarandame dėl dalies visuomenės nerealizuojamo potencialo.

Šalies gynyba - visų mūsų reikalas

Laisvės partijai Lietuvos saugumo pagrindas yra progresyvi ir moderni, žmogaus teisėmis ir asmens laisve grįsta gynybos politika, įgyvendinama liberalios demokratijos sąlygomis ir įtraukianti kuo platesnę visuomenės dalį. Inicijuosime pilietines iniciatyvas, kurios padėtų visuomenei pasiruošti krašto gynybai galimos agresijos atveju, stiprinsime Lietuvos šaulių sąjungą, gerinant sąveiką su Lietuvos kariuomene, įgyvendinsime nacionalinį saugumo ir gynybos kursą švietimo įstaigose. Taip pat pasirūpinsime, kad norintiems būtų suteikta galimybė atlikti alternatyvią karo tarnybą ligoninėse, švietimo sistemoje, priešgaisrinėje apsaugoje ir kitur.

Šiuolaikinė ir visiems prieinama kultūra

Laisvės partijos kultūros politikos kryptis – šiuolaikiška, kokybiška ir visiems prieinama kultūra. Kultūra ir kūrybinės industrijos – svarbi valstybės ekonomikos dalis, turinti didžiulį pridėtinės ekonominės vertės kūrimo potencialą. Siekiame kokybiškos ir darnios kultūros mūsų valstybėje, todėl esame pasirengę imtis esminių pertvarkų kultūros politikoje. Turime atsisakyti ydingo ir konformistinio požiūrio į kultūrą, kuri dešimtmečiais vertinama per atsiperkamumo ir praktiškumo prizmę arba yra uždaryta stagnuojančiose institucijose.