Seimo rinkimai

2024 m. spalio 13 d. vyks Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Pasižymėk šią dieną kalendoriuje ir palaikyk Laisvės partijos sąrašą!

Seimo rinkimai

2024 m. spalio 13 d. vyks Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai. Pasižymėk šią dieną kalendoriuje ir palaikyk Laisvės partijos sąrašą!

Tapk Laisvės partijos simpatiku ir reitinguok mūsų kandidatų į Seimą sąrašą!

Visada pasisakome už naujas idėjas, todėl jeigu palaikai mūsų vertybes ir nori prisidėti prie pokyčių – kandidatuok į Seimą su Laisvės partija.

PRISIDĖK PRIE BŪSIMOS PERGALĖS – SKIRK FINANSINĘ PARAMĄ MŪSŲ SĄRAŠUI!

Paramos dydis:


Ar skiriate paramą konkrečiam kandidatui? (privaloma)

Aukodami ir pateikdami savo asmens duomenis, Jūs sutinkate, kad:

 • Jūsų pateiktų duomenų valdytojas – Laisvės partija, kodas 305205154, Gedimino pr. 64 A-27, Vilnius, info@laisvespartija.lt;
 • Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslas – susisiekti su Jumis dėl artėjančių renginių, informuoti Jus apie Seimo rinkimų naujienas, susitikimus ir kt., pasiūlyti Jums tapti partijos nariais, savanoriais, paremti mūsų kandidatus į Seimą;
 • Jūsų asmens duomenys tvarkomi Jūsų sutikimo pagrindu (Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 6 straipsnio 1 dalies a punktas).
 • Jūsų asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau negu būtina tikslui pasiekti (bet ne ilgiau nei metus laiko nuo rinkimų rezultatų paskelbimo dienos);
 • Duomenys gali būti pateikti institucijoms ar įstaigoms, kai tokių duomenų pateikimas yra privalomas teisės aktų nustatyta tvarka;duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: duomenuapsauga@laisvespartija.lt;Jūs turite šias teises:
 • susipažinti su savo asmens duomenimis;
 • juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti jų tvarkymą;
 • teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu;
 • teisę į asmens duomenų perkeliamumą;
 • jeigu duomenys yra tvarkomi, remiantis sutikimu, bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą;
 • pateikti skundą valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, ada@ada.lt).

ATMINTINĖ AUKOTOJUI:

 1. Aukoti rinkimų kampanijai gali tik fiziniai asmenys.
 2. Aukotojui nereikia pateikti turto deklaracijos.
 3. Aukoti daugiau negu 60 eurų gali tik tas fizinis asmuo, kuris yra deklaravęs savo pajamas už praėjusius 2023 metus. Aukojant 60 eurų ir mažiau šis reikalavimas netaikomas.
 4. Mokėjimo paskirtyje būtina nurodyti žodį „Auka“ ir savo asmens kodą, jeigu aukojate daugiau nei 60 eurų. Ši informacija reikalinga, kad galėtume deklaruoti jūsų auką Vyriausiajai rinkimų komisijai. Asmens kodas viešai neskelbiamas. Taip pat paskirtyje galite nurodyti ir kam skirta auka.
 5. Vienas aukotojas per rinkimų politinę kampaniją kiekvienam savarankiškam dalyviui gali suteikti auką, neviršijančią 10 rinkimuose taikomų VMDU dydžių, t. y. iki 20 180 Eur. Bendra aukotojo aukų, išskyrus mažas aukas, savarankiškiems dalyviams ir politinei partijai sumokėtų nario mokesčių suma per kalendorinius metus negali viršyti 10 procentųaukotojo už paskutinius praėjusius kalendorinius metus deklaruotų metinių pajamų.
 6. Jei turite klausimų, susijusių su aukojimu rinkimų kampanijai, kviečiame susisiekti el. paštu info@laisvespartija.lt
 7. Aukas galima pervesti į rinkiminę sąskaitą:
  Paramos gavėjas: Laisvės partija
  Sąskaitos Nr.: LT587300010185271146
  Mokėjimo paskirtis: žodis „auka“ ir Jūsų asmens kodas bei kuriam kandidatui skiriama auka.

Jūs sėkmingai užsiprenumeravote mūsų naujienlaiškį.