Liberalios demokratijos institutas

Laisvės partijos analitinis centras vykdantis analitinę, tiriamąją, šviečiamąją veiklą.

Liberalios demokratijos institutas

Laisvės partijos analitinis centras vykdantis analitinę, tiriamąją, šviečiamąją veiklą.

Savo veikloje institutas skleidžia liberalias idėjas; propaguoja pagarbą asmens laisvei, orumui, demokratijai, lygybei, teisinės valstybės principui, žmogaus teisėms.

Liberalios demokratijos instituto veiklos principai:

 • teisės viršenybės ir valdžių atskyrimo;
 • pagarbos privačiai nuosavybei ir ekonominei iniciatyvai;
 • pagarbos įvairovei ir atviros visuomenės puoselėjimo;
 • asmeninės atsakomybės, skaidrumo ir pilietiškumo;
 • liberalios demokratijos išlaikymo ir stiprinimo;
 • vakarietiškos geopolitinės krypties.

Susisiek su mumis:

Vadovas Daniel Ilkevič
El. p.: daniel@liberaldemocracy.lt

ENGLISH

The Institute of Liberal Democracy is an analytical center (think tank) of the Laisvės partija (Freedom Party) that carries out analytical work, research and educational activities.

In its activities, the institute spreads liberal ideas; promotes respect for personal freedom, democracy, equality, the rule of law, and human rights;

Operating principles of the Institute of Liberal Democracy:

 • rule of law and separation of powers;
 • respect for private property and economic initiative;
 • fostering respect for diversity and an open society;
 • personal responsibility, transparency and citizenship;
 • maintenance and strengthening of liberal democracy;
 • western geopolitical trends.

Contact us: 

Head Daniel Ilkevič
Email: daniel@liberaldemocracy.lt

Jūs sėkmingai užsiprenumeravote mūsų naujienlaiškį.