Valdymo organai

Suvažiavimas

Partijos Suvažiavimas yra aukščiausias Partijos organas, Valdybos sprendimu šaukiamas kartą per du metus arba reikalaujant daugiau nei 1/2 partijos skyrių.

Valdyba

Valdyba yra kolegialus Partijos valdymo organas. Valdybą sudaro Partijos pirmininkas ir Suvažiavime išrinkti nariai: Aušrinė Armonaitė, Vytautas Mitalas, Raivydas Rakauskas, Daniel Ilkevič, Tomas Lekavičius, Ieva Pakarklytė, Tomas Vytautas Raskevičius, Lukas Stravinskas, Vytautas Kukarskas, Erika Kuročkina, Agnė Vaiciukevičiūtė, Vaidotas Ilgius, Iveta Paludnevičiūtė, Morgana Danielė, Ewelina Dobrowolska, Remigijus Šimašius, Andrius Skyrius, Laura Bliujienė, Ligita Šapranavičiūtė, Laurynas Ruskonis, Karolis Žemaitis, Mantas Aleksa, Dalius Bučinskas, Nerijus Vitkauskas, Andrius Dobrovolskis ir Brigita Guobė.

Pirmininkas

Partijos pirmininkas yra vienasmenis Partijos valdymo organas. Jis vadovauja Partijai ir ją atstovauja. Partijos pirmininkė yra Aušrinė Armonaitė, jos pavaduotojai – Vytautas Mitalas, Ieva Pakarklytė, Monika Ošmianskienė, Tomas Vytautas Raskevičius ir Tomas Lekavičius.

Politinė taryba

Partijos Politinė taryba yra patariamasis organas, kurį sudaro Partijos Pirmininkas, Pirmininko pavaduotojai, Valdyba, išrinkti Partijos Seimo, Europos Parlamento nariai, savivaldybių merai ir savivaldybių tarybų nariai, ministrai, Skyrių pirmininkai ir skyrių deleguoti atstovai, Valdybos nustatyta tvarka. Politinei tarybai pirmininkauja Partijos Pirmininkas arba jo įgaliotas kitas Politinės tarybos narys. Politinė taryba svarsto svarbiausius politinius klausimus ir Partijos pozicijas aktualiais politikos klausimais ir teikia savo siūlymus atitinkamiems Partijos organams.

Etikos ir skaidrumo komisija

Etikos ir skaidrumo komisija sprendžia ginčus tarp Partijos narių, valdymo organų (išskyrus Suvažiavimo); teikia išvadas narystės klausimais, Partijos narių, Valdybos arba skyrių iniciatyva vertina narių elgesį, jų veiklos atitikimą šiems įstatams, Etikos ir skaidrumo kodeksui ir gali siūlyti Skyriui ir (arba) Valdybai šalinti Narius arba stabdyti jų narystę Partijoje; nagrinėja skundus dėl pirmininko, Valdybos, Tarybos, Partijos skyrių priimtų sprendimų.

Etikos ir skaidrumo komisiją sudaro 9 (devyni) nariai: pirmininkė Donalda Meiželytė, komisijos sekretorė Dovilė Joneliūkštė, nariai Skirmantas Tumelis, Tomaš Blaževič, Ausma Sakalauskaitė, Vytenis Jakas, Vytautas Povilas Jurgaitis, Renatas Liberis ir Daiva Jankauskaitė.

Kontrolės komisija

Kontrolės komisija kontroliuoja Partijos turto ir finansų naudojimą. Kontrolės komisija tikrina Valdybos, Partijos administracijos, skyrių finansinę veiklą, turto įsigijimą ir jo panaudojimą, teikia pagalbą skyriams finansų klausimais.

Kontrolės komisiją sudaro 9 (devyni) nariai: pirmininkas Tomas Stulgis, pirmininko pavaduotoja Šarūnė Žebrauskaitė-Lekavičienė, komisijos sekretorius Karolis Šmitas, nariai Grėtė Lelė, Algirdas Radušys, Silvestras Mečkovskis, Elmantas Mickevičius, Darius Sniečkus ir Edgaras Neviera.

Partijos administracija

Partijos administracija (toliau – administracija) organizuoja ir administruoja Partijos kasdieninę veiklą. Administraciją sudaro Deimantė Kačinskienė, Eligijus Gerulis, Lauryna Dalmotaitė, Žaneta Ševčenko, Mantvydas Šemeta, Vilija Gucevičiūtė, Raminta Lukšaitė, Gintvilė Bagdonavičiūtė.

Jūs sėkmingai užsiprenumeravote mūsų naujienlaiškį.