Dainius Žalimas

Kandidatas į Europos Parlamentą.

Dainius Žalimas

Kandidatas į Europos Parlamentą.

Mes, Laisvės partija, tikime jumis. Tikime jūsų talentais, verslumo potencialu, sąžiningumu ir teise patiems pasirinkti savo gyvenimo kelią. Mes už Europą, kurioje kiekvienam be išlygų garantuojamos žmogaus teisės, demokratija bei teisės viršenybė.

Laisvės gynyba ir saugumas
Mes pasisakome už Europos vaidmens pasaulyje stiprinimą, neužleidžiant įtakos kitų žemynų autoritariniams režimams ir ginant tarptautinės teisės viršenybę tarptautiniuose santykiuose – tvirtai ir tiek, kiek reikės pergalei, remiant Ukrainos savigyną nuo agresijos.

Pliuralistinė demokratija, žmogaus teisės ir teisės viršenybė
Tikime, kad šie principai yra neatšaukiami ir nekvestionuotini, be kurių neįmanoma užtikrinti Europos tautų ir kiekvieno žmogaus laisvės. Tai – pamatas, kuris leidžia kurti modernią, klestinčią Europą, todėl procesai ES viduje turi būti skaidrūs ir atviri visiems jos piliečiams.

Konkurencinga, išsilavinusi ir turtinga Europa
Norėdami ir toliau išlaikyti Europos Sąjungos ekonominį klestėjimą, privalome apčiuopiamai gerinti verslo ir investicinę aplinką, atsisakyti nepagrįstų ribojimų verslui, skatinti naujų, didelę pridėtinę vertę turinčių technologijų kūrimą, didinti investicijas į mokslinius tyrimus bei nuo mažų dienų auginti verslius, kritiškai mąstančius ir kūrybingus ES piliečius. Taip pat privalome mažinti biurokratinę naštą norintiems kurti ir plėsti verslą ES.

Tvarumas ir energetinis saugumas
Europa negali būti pažeidžiama trečiųjų šalių energetinio šantažo. Tai pasieksime per žaliosios energetikos plėtrą, kuri garantuos ne tik energetinį bei ekonominį stabilumą, bet ir žalesnę aplinką mums ir ateities kartoms. ES turi ne tik pati siekti įgyvendinti klimato kaitos ir darnaus vystymosi tikslus, tačiau ir aktyviai išnaudoti savo įtaką kitoms valstybėms, kad pastarosios prisiimtų ir įgyvendintų savo įsipareigojimus mažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimus. Sieksime Europos žaliojo kurso strategijos įgyvendinimo ir dėsime pastangas bendrai artėti prie numatytų strateginių tikslų.

Mes žinome, kaip įgyvendinti šiuos prioritetus, ir su tvirtu Jūsų palaikymu bei parama juos įgyvendinsime.

Jūs sėkmingai užsiprenumeravote mūsų naujienlaiškį.