2024-05-17

Seimo atstovas Konstituciniame Teisme: draudimas skleisti informaciją apie tos pačios lyties šeimas prieštarauja Konstitucijai

Gegužės 17 d. Seimo narys Tomas Vytautas Raskevičius, kaip Seimo atstovas konstitucinės justicijos byloje dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 str. 2 d. 16 p. (toliau – ir Įstatymas), pateikė paaiškinimus Konstituciniam Teismui. Seimo atstovo teigimu, Įstatyme įtvirtintas draudimas skleisti informaciją apie tos pačios lyties šeimas prieštarauja Konstitucijai ir konstituciniam teisinės valstybės principui.

2023 m. sausio 23 d. Europos Žmogaus Teisių Teismas (toliau – ir EŽTT) byloje „Macatė prieš Lietuvą“ konstatavo, kad Įstatymo tikslas yra neleisti nepilnamečiams susipažinti su informacija, kurioje pozityviai kalbama apie tos pačios lyties šeimas. EŽTT padarė išvadą, jog buvo pažeistas Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 10 straipsnis, saugantis saviraiškos laisvę. Įgyvendindama šį sprendimą, Lietuvos Respublikos Vyriausybė kreipėsi į Konstitucinį Teismą, prašydama išaiškinti, ar Įstatymas neprieštarauja Konstitucijai ir  konstituciniam teisinės valstybės principui.

Seimo atstovo T. V. Raskevičiaus teigimu, Įstatymas prieštarauja įsitikinimų išraiškos ir informacijos laisvei (Konstitucijos 25 straipsnis), asmenų lygiateisiškumo principui (Konstitucijos 29 straipsnis), šeimos gyvenimo apsaugai (Konstitucijos 38 straipsnis) ir yra nesuderinamas su Lietuvos Respublikos ratifikuotomis tarptautinėmis sutartimis (Konstitucijos 138).

„Minimą įstatymo nuostatą 2009 metais Seimas priėmė vadovaudamasis iš esmės homofobiniais motyvais. Tą patvirtina ir įstatymo taikymo praktika – remiantis šia nuostata, buvo ribojama išimtinai su LGBT+ asmenimis susijusi informacija. Tol, kol toks įstatymas galioja Lietuvoje, esame vienoje gretoje su tokiomis valstybėmis kaip Vengrija ir rusija“, – teigia Seimo narys.   

2023 m. lapkričio 7 d. Seimas pateikimo stadijoje atmetė pasiūlymą Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo 4 str. 2 d. 16 p. pripažinti negaliojančiu. Nors projektą teikė Vyriausybė, tokio pasiūlymo nepalaikė 5 Liberalų sąjūdžio ir 19 Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcijų narių.

Tikimasi, jog Konstitucinis Teismas sprendimą dėl Įstatymo prieštaravimo konstitucijai priims iki šių metų pabaigos. Jei Konstitucinis Teismas priims sprendimą, kad Įstatymas prieštarauja Konstitucija, minima Įstatymo nuostata neteks savo teisinės galios.

Daugiau naujienų ir aktualijų:

Kitos naujienos