Pasirašyk už Dainių Žalimą!

Dublinas

Pirmininkas Mantas Vencius
+353862129085
dublinas@laisvespartija.lt

Dublino skyrius vienija Airijoje gyvenančius liberalių pažiūrų žmones!

Laisvės Partijos Dublino skyriaus tikslai ir uždaviniai:

  • Iš emigracijos grįžtančių ir emigrantų vaikų sklandaus įtraukimo į ugdymo procesą skatinimas;
  • Migrantų teisių Airijos saloje informacijos skleidimas;
  • Agitavimas už švarią ir kokybišką Dublino miesto aplinką;
  • Agitavimas ir informacijos skleidimas dvigubos (daugybinė) pilietybės klausimu;
  • Visiems prieinama kultūra – iniciatyvų ir projektų organizavimas.

 

Bendrauk su Laisvės Partijos Dublino skyriumi!

PRISIJUNKITE!