Pasirašyk už Dainių Žalimą!

Jonava

Pirmininkė Lina Mickevičienė
+37067606667
jonava@laisvespartija.lt

Mūsų vizija – Jonava – atviras bei bendruomeniškas miestas visiems žmonėms. Savivalda turi skatinti gyventojų iniciatyvumą, sveiką gyvenseną, verslumą bei kūrybiškumą. Kiekvienas jonavietis, nepriklausomai nuo politinių įsitikinimų, socialinės padėties ar pasirinkto gyvenimo būdo yra vertas pagarbos bei lygių galimybių.

Sutinki? JUNKIS PRIE MŪSŲ!

PRISIJUNKITE!