2023-12-20

Daniel Ilkevič. Ukraina. Moldova. Sakartvelas. Kodėl šiandien reikia daugiau Europos?

Šiais geopolitiškai neramiais laikais, kai pasaulį, tuo tarpu ir Europą krečia karai, vis daugiau gyventojų pasitikėjimo gauna ir į valdžią ateina kraštutinės, radikaliai konservatyvios jėgos, Europos Sąjungos pasiryžimas skatinti Moldovos ir Sakartvelo narystę ES yra svarbus ir savalaikis žingsnis siekiant stiprinti demokratiją ir atitraukti šias šalis bei regioną nuo Rusijos įtakos. Praėjusį ketvirtadienį paskelbtas sprendimas pradėti narystės derybas su Ukraina ir Moldova ir suteikti kandidatės statusą Sakartvelui atveria naują puslapį ne tik Rytų Europos integracijos istorijoje, bet ir Europos Sąjungos plėtros procese.

Šis žingsnis yra dar vienas svarbus signalas regionui, kad laikotarpis po Sovietų Sąjungos žlugimo yra neatšaukiamai baigtas, o Moldovai ir Sakartvelui atsiveria naujos galimybės siekiant aukštų standartų žmogaus teisių, teisinės valstybės principų, ekonominės plėtros ir kituose srityse. Gegužės 9-ąją, žinomą kaip Europos diena, Moldovos ir Sakartvelo parlamentuose nuskambėjęs ES himnas ir iškelta jos vėliava yra simbolis, kuris atskleidžia šalių siekius ir sutelkia piliečių paramą skatinant pro-europietišką nuotaiką visuomenėje.

ES priimtą sprendimą Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas vadino „absoliučiai politizuotu“ ir pareiškė, kad tai daroma norint „dar labiau erzinti Rusiją ir antagonizuoti šias šalis prieš Rusiją“. Kremliaus reakcija į šį sprendimą tik įrodo, kad ES veiksmai jau dabar mažina Rusijos įtaką regione, kas sukuria visas prielaidas šioms šalims žengti demokratinius sistemų ir procesų pavyzdžiu.

Nepaisant Rusijos kritikos ir jos pastangų destabilizuoti regioną, Europos Sąjunga, kartu ir Lietuva turi išlaikyti tvirtą poziciją remdama Ukrainą, Moldovą ir Sakartvelą. Tai ne tik skatina demokratijos plėtrą, bet ir prisideda prie stabilumo ir saugumo visame regione. Europos Sąjunga turi išlaikyti atvirumą ir bendradarbiauti su šiomis šalimis, kurios pasirenka Europos vertybes ir demokratinę ateitį.

Turint istorinę patirtį, patyrus Sovietų Sąjungos okupaciją ir pasirinkus Europos integracijos kelią, Lietuva gali būti puikiu pavyzdžiu Moldovai ir Sakartvelui. Mūsų patirtis čia itin naudinga dalijantis gerąja praktika, todėl Lietuva turi visais būdais prisidėti prie sėkmingo šio proceso įgyvendinimo. Stiprindama ekonominį bendradarbiavimą su Moldova ir Sakartvelu, Lietuva gali pasinaudoti naujomis galimybėmis plėtoti savo prekybinius ir investicinius tinklus. Lietuvos įsipareigojimas remti Moldovos ir Sakartvelo stojimą į Europos Sąjungą yra svarbus žingsnis kuriant tvirtą ir demokratinį regioną, pagrįstą pro-vakarietiškomis vertybėmis.

Daugiau naujienų ir aktualijų:

Kitos naujienos