2024-03-26

Ieva Pakarklytė. Jei myli, paleisk

Atrodo, kad civilizuotoje XXI-ojo amžiaus valstybėje turėtų būti savaime suprantama, kad laikyti gyvūną prie būdos pririštą „lenciūgu” yra žiaurus elgesys. Deja, Lietuvoje daug šunų vis dar laikomi pririšti grandinėmis prie būdos, taip jie neretai praleidžia visą savo gyvenimą.

Daugelyje Europos Sąjungos šalių šunų rišimas grandine, virve ir panašiais būdais yra draudžiamas. Austrijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Švedijoje, Vokietijoje, Suomijoje  griežtai reikalaujama, kad šunys gali būti rišami tik ypač retais atvejais, kai to iš esmės neįmanoma išvengti. Estijoje labai detaliai aprašyta, kokiais atvejais šunis galima rišti, Latvijoje nuo šių metų liepos įsigalioja teisės aktų pataisos uždrausiančios nuolat rišti šunis. Graikijoje negalima rišti šunų ilgiau nei 2 val. per dieną, net jei virvės/grandinės ilgis pakankamas. Kroatijoje, Vengrijoje taip pat draudžiama laikyti šunis nuolat pririštus.

Draudimas tokiu būdu kankinti šunis skirtingose ES šalyse yra įtvirtintas skirtingo lygmens teisės aktuose, bet beveik visur rasime nuostatą, kad gyvūno augintinio laikymo sąlygos turi būti švarios ir saugios, taip pat tinkamos kitais atžvilgiais, atsižvelgiant į kiekvienos gyvūnų rūšies ir gyvūno amžiaus poreikius.

Lietuvoje, nors Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymas numato bent 25 veiksmus, kurie yra laikomi žiauriu elgesiu su gyvūnu, tarp jų ir „gyvūnų laikymas jų rūšies, amžiaus, fiziologijos ir elgsenos neatitinkančiomis teisės aktuose nustatytomis sąlygomis” bei „kiti veiksmai, sukeliantys gyvūnų žūtį, skausmą, kančią, pavojų gyvūnų sveikatai ar gyvybei”, tačiau kontroliuojančioms institucijoms, atsakingoms už įstatymo įgyvendinimą, tokio teisės akto nepakanka. Dėl to, su parlamentarų grupe šią savaitę užregistravome pataisą, draudžiančią nuolat rišti gyvūnus. 

Metas baigti šią barbarišką praktiką ir aiškiai pasakyti, kad gyvūno nuolatinis rišimas grandine yra jo kankinimas ir žiaurus elgesys su gyvūnu. Negalime ignoruoti atvejų, kai šunims grandinė įauga į kaklą, apribojama gyvūno galimybė judėti ar apsisaugoti nuo pavojų ir pasislėpti.

Tiesiog kurioziška girdėti skundus, kaip vilkai papjovė „mylimą šunelį”, kai šis „mylimas šunelis” neturėjo net teorinės galimybės pasprukti nuo vilko, nes grandine yra pririštas prie būdos.

„Mylimi šuneliai” nebūtų papjauti, jei jie būtų laikomi normaliomis sąlygomis – viduje arba voljere, o ne ant grandinės, prie kurios pririšti praleidžia visą savo gyvenimą. Toks gyvūno laikymas yra jo kankinimas ir žiaurus elgesys. Tad „mylimą šunelį” reikia laikyti viduje arba voljere, o jei tam noro nėra, tai nereikia ir augintinio.

Jei šunelį iš tiesų myli – paleisk jį nuo grandinės ir laikyk atsakingai.

Daugiau naujienų ir aktualijų:

Kitos naujienos